Primarne oznake

Datum:

08/08/2021 - 09:00

 

8. augusta će se u Otavi održati sveta maša kod kapele svete Ane.

Oblikovati ćedu mašu Poljanci iz Vulkaprodrštofa.

 

Početak: 09:00