Primarne oznake

Datum:

11/07/2021 - 08:30

 

HKD - Hrvtatsko kulturno društvo u Gradišća poziva. 11. julija na biciklanje kroz hrvatska sela sridnjega Gradišću, a to jur po 31. put. Štart je u svakom selu moguć,  i to u Dolnjoj Pulji, Filežu, Frakanavi, Gerištofu, Longitolju, Malom Borištofu, Mjenovu, Mučindorfu, Pervani, Šuševu i Velikom Borištofu.

Štacije su otverene od 08.30 do 13.00. Za prinos od 7€ se dostane i mali dar.

 

Štart: 08:30 - 11:00