Primarne oznake

Datum:

23/05/2021 - 15:30

„Krowodnrock izmed tradicije i suvrimenosti - Novointerpretacije gradišćanskohrvatskih narodnih jačak u pop i rock glazbi“

 

Predavač: Mag. Nikola Zeichmann, BA

Kade: KUGA - Park ulica 3, 7304 Veliki Borištof