Primarne oznake

Datum:

25/10/2020 - 19:00

VELIKI BORIŠTOF — nedilja, 25. oktobar (19.00) Hrvatski kiritof s Hajdenjaki i Koprivami

prilikom 5. obljetnice smrti Robija Sučića su Hajdenjaki zavježbali poseban tamburaški program iz njegove notne zbirke; pri tom ćedu proputovati različna muzička područja, početo od narodnih jačak do mjuzikla; tanac isto tako neće faliti — jasno u korona obliku; isto tako ćedu Hajdenjaki predstaviti prvi dio no­ve koreografije ku su predvidjali predstaviti na kiritof „Šumica se zeleni“;

u 19.00 ćedu počet Hajdenjaki ca. 50 min. a u ca. 20.00 Koprive, isto prilično uru; dobrovoljni dari.