Primarne oznake

Datum:

18/07/2020 - 18:00

UZLOP (18. juli) — Tamburica Uzlop i Limena glazba Uzlop p­o­zi­vaju na skupnu zabavu »Driveno & pleheno«;

subotu, 18. VII. (ulaz 18.00) u farskom domu.