Primarne oznake

Datum:

25/01/2020 - 18:00

SAMBOTEL (25. januar) — Hrvatski bal Željezne županije;

pozivaju Hrvatska samouprava i općina Petrovoga Sela;

subotu 25. I. (18.00) u kulturnoj i športskoj dvorani Agora.