Primarne oznake

Datum:

11/01/2020 - 20:30

NOVO SELO (11 januar) — 13. Hrvatski bal na Hati,

otvara Stinjačko kolo, za zaba­vu svira Pannonix;

subota: 11. I. (20.30), rezervacije tel. 0699/18036226.