Primarne oznake

Datum:

01/12/2019 - 15:00

SAMBOTEL (1. decembar) — Društvo Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj, Hrvatsko kulturno i vjersko društvo u Sambotelu i Društvo Hrvatov u Sambotelu po­zivaju na „Gradišćanskohrvatski adventski koncert“;

nastupaju:

Pje­vački zbor iz Starograda, Ljubičica iz Petrovoga Sela, Zbor Peru­ške Marije iz Hrvatskoga Židana, Roz­marin, Zora iz Kisega, Zviranjak iz Prisike, Djurdjice iz Sambotela, Pjevački zbor iz Narde i Slavuj iz Hrvatskih Šic;

nedilju, 1. XII. (15.00) u Crikvi Srca Jezuševoga, Hunyadi u.; sv. maša (16.30) sa Štefanom Dumovićem i dr. Antom Kolićem, muzički mašu ob­likuje Pjevački zbor Sv. Cecilija iz Sambotela;

potom druženje, i agapa u »Miloradić školi«.