Primarne oznake

Datum:

24/11/2019 - 16:30

SV. MARGARETA (24. novem­bar) — Prezentacija nove zbir­ke poslovic Ane Šoretić »Ki nosi, ne prosi — hr­vat­ske poslovice III«;

nedilja, 24. XI. (16.30), rastok Hof­leitner-Gruber.