Primarne oznake

Datum:

24/11/2019 - 16:00

TRAJŠTOF (24. novembar) — »Dan crikvene muzike« s Crikvenim zborom Trajštof i solisti (dje­la Franza Schuberta, Jožefa Haydna, Štefana Kočiša i dr.);

nedilja, 24. XI. (16.00) u crikvi.