Primarne oznake

Datum:

09/11/2019 - 18:00

ŠUŠEVO (9. novembar) — Muški pjevački zbor Bistrani iz Bistre, općini sjevernozapadno od Zagreba, će 9. i 10 XI. gostovati kod Mišovitoga crikvenoga zbora Veliki Borištof;

subotu, 9. XI. bit će koncert (18.00) u šuševskom kaštelu, a nedilju (09.00) oblikovat ćedu u farskoj crikvi Veliki Borištof sv. mašu i dati po maši kratak koncert.