Primarne oznake

Datum:

06/10/2019 - 14:00

ŽELJEZNO (6. oktobar) — Hrvatsko shodišće u Željeznu na brigu pod geslom „40 ljet Hrvat­ska sekcija“;

svetačna sv. maša (14.00) potom agapa pred crikvom;

svetačna akademija u Do­mu susretov i prezentacija dvojezične domaće stranice Hrvatske sekcije, zatim prijateljski sasta­nak i druženje u pivnici, djelova­nje Hrvatske sekcije tijekom 40 ljet predstavit će izložba u Domu su­sretov;

nedilja, 6. X.