Primarne oznake

Datum:

05/10/2019 - 18:00

KRTEŽ (5. oktobar) — Dobrotvorna inicijativa Stinjaka Fere­nca Grandića »Pomoć direktno« poziva za mašu za mir s biškupom em. dr. Pavlom Ibyjem; subotu, 5. X. (18.00) u hodočasnoj crikvi Maria Weinberg, po maši agapa.