Primarne oznake

Datum:

04/10/2019 - 20:00

BEČ (4. oktobar) — Otvaranje izložbe »Obi­telj Pejačević i kulturno-povijesne veze Hrvata i Slovaka« (Slovački centar za kulturu Našice u surad­nji sa Zavičajnim muzejom Na­ši­ce);

petak, 4 X. (20.00) u Hrvat­skom centru, Beč 4., Schwind­gasse 14;

izložba će biti otvorena do 20. oktobra.