Primarne oznake

Datum:

13/09/2019 - 20:00

VELIKI BORIŠTOF —petak, 13. 9. (20.00) »Bori­štofska gošćina — tako i tako«; 

izložba i performansa;

skupno jilo i razgovori o umjetnosti na dužičkoj toflji i intervencije za prikgraničnu estetiku;

otvara načelnik Rudi Berlaković, muzički okvir Duo Lirica (Heinz & Johana Hoffmann); izlažu Viktorija Ratašić (Šuševo — Krampf - afmeKp) i Milan Vuković (Mali Borištof - antropo­logija i socijalni arhetipi: vizije človika i njegovoga otvorenoga životnoga prostora).