Primarne oznake

Datum:

14/08/2019 - 20:00

JUŽNO i SRIDNJE GRADIŠĆE — Tamburica uz oganj u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću, točnije informacije tel. 02682/66500

— petak, 19. juli Vlahija; Bandol (19.00)
— subota, 20. juli Harmonija; Veliki Borištof, park (20.00)
— petak, 2. august Stinjačko ko­lo; Stinjaki (19.00)
— petak, 2. august, Graničari; Mjenovo, farof (20.00)
— petak, 9. august TŠ Šetnja; Filež, krčma Divoš-Karall (20.00)
— srijeda, 14. august Lole; Gerištof, seoski park (20.00)
— petak, 16. august Top Pinkovac; Pinkovac, (19.00)
— subota, 17. august Tamburica i zbor Frakanava, Šuševo, nogo­metno igrališće (20.00)

Ulaznina: dobrovoljni dari.