Primarne oznake

Datum:

19/06/2019 - 20:00

BEČ (19. juni) — Benefic-fešta »Viverica 25«;

u korist čuvarnice kao zavr­šetak jubilarnoga ljeta

Music & Acts: Bruji, Turbokrowodn, Bas­ba­ritenori, Perušić & Pauer, Mar­ko Blažeta, Mitja Milošić, Johanes Kustrić, Johana Schmitt,…

— Viverica.Spominki

— dodjela »Mi­ni-Metrona« 2018. laudatori Joseph & Filip Stojšić

— Viverica. Aukcija

— Viverica.Sajam

— Vive­rica.Cocktails

— Viverica.Kulina­rika

 

srijedu, 19. VI. (20.00); Hrvatski centar, Schwindgasse 14;

ulaznina dobrovoljni dari.