Primarne oznake

Datum:

16/06/2019 - 15:00

MJENOVO (14.-16. juni) — Mlada inicijativa Mjenovo poziva na »Mjenovski kiritof« i open air pred crikvom;

petak, 14. VI. (20.00) Music & Wine s Mišma­šin pred crikvom,

subota, 15. VI. (20.00) Berde Band i Latino;

nedilju, 16. VI. pomašnica s Melodija, folklorno otpodne (15.00) s Brezovci, TS Črip, Tamburica Fr­a­k­anava;

zabava (17.00) Melodija.