Primarne oznake

Datum:

08/06/2019 - 21:00

FILEŽ (8. i 9. juni) — Športska fešta;

nastupit ćedu med drugim Pinka Band i Magazin;

subotu, 8. VI. i

nedilju, 9. VI. (21.00) u dvo­rani za različne priredbe.