Primarne oznake

Datum:

28/04/2019 - 16:00

NOVO SELO (28. april) —Društvo za muzej i kulturu MuK No­vo Selo poziva na predavanje (na nimškom) dr. Klausa Derksa „Novi aspekti o novoseoskoj povijesti“;

nedilju, 28. IV. (16.00) u muzeju, potom agapa.