Primarne oznake

Datum:

02/03/2019 - 14:00

FRAKANAVA (2. marc) — Mesopusni ophod;

jutro su koline (sautonc) s jetri, ophod mesopu­snih djedov (14.00), po­tom zabava s muzikom;

subotu, 2. III. (od 9.00), Miloradićeva dvorana,