Primarne oznake

Datum:

23/02/2019 - 11:00

ŠUŠEVO (23. februar) — Mesopust u Šuševu, subotu, 23. II.  (11.00) objed s pečenim pipletom, štart ophoda kod doma ognjogas­cev (13.00), stanka kod društvenoga doma;

muzika Vice, tombola (18.00); otvoreni konac.