Primarne oznake

Datum:

21/02/2019 - 18:00

BEČ (21. februar) — Velepos­lanstvo RH poziva na prezentaciju knjiga:

»Postimperiale narrative« (M. Bobinac – J. Chovanec – W. Müller-Funk – J. Spreicer, izdava­či; Tübingen: Francke Verlag 2018.),

»100 Jahre Republik Österreich — Postimperiales Erbe in der Österreichischen Literatur«

i (na hrvatskom) »Književna smotra«, 188/2018, Zagreb;

 

muzički okvir: sopranistica Lucija Spevec i pianistica Tihana Dovhanj;

u hrv. Veleposlanstvu, četvrtak, 21. II. (18.00), Beč 3., Rennweg 3.