Primarne oznake

Datum:

16/02/2019 - 19:00

SAMBOTEL (16. februar) — Hrvatska samouprava Prisike po­ziva na Hrvatski bal u Sambotel;

program: doček gostov (18.00), pozdravne riči i folklorni program s Kud Zviranjak, Prisika (19.00), muzika: Karambolo (Hu), Od sr­ca do srca (Hr), Pinka Band (Hu) i Šetnja;

subotu, 16. II. u Kulturnoj i športskoj dvorani Agora.