Primarne oznake

Datum:

16/02/2019 - 19:00

HRVATSKI JANDROF (16. februar) — Klub mladih iz Jandro­fa poziva na Hrvatski bal;

otvara folklorni ansambl Ko­lo-Slavuj, za zabavu sviraju Paxi i Čunovski bećari, sub. 16. II. (19.00)