Primarne oznake

Datum:

09/12/2018 - 17:00

KLIMPUH (9. decembar) — Adventsku pobožnost ćedu oblikovati dica 2. razreda OŠ Klim­puha i ministranti, David Prior svira na orgulja, a on i Jakob Var­ga na trumbiti;

kroz program i premišljavanje će peljati dijakon Georg Vuković, a Doroteja Zeich­mann će čitati adventske tekste;

nedilju, 9. XII. (16.00) u crikvi.