Primarne oznake

Datum:

08/12/2018 - 15:30

UGARSKI STARI GRAD (8. decembar) — Hrvatski advent,

nastupaju:

dica kemljanske čuvarnice Sunašce, Kud Konoplje (Kemlja), tamburaši Hatskoga kola, Bizonjski tamburaši, jačkarni zbor Peruška Marija (Židan), jačkarni zbor Mali Dunaj (Kemlja), jačkarni zbor mošonskih i starogradskih Hrvatov i tamburica Trzalica (Stari Grad)

- subotu, 8. XII. (15.30) i Riljinu (Féher ló).