Primarne oznake

Datum:

02/12/2018 - 16:00

HRVATSKI JANDROF (2. decembar) — Folklorni ansambl Kolo-Slavuj po­ziva na adventski koncert »Zaja­čimo maljahnomu«;

nedilju, 2. XII. (16.00) u crikvi.