Primarne oznake

Datum:

15/11/2018 - 15:00

FILEŽ (15. novembar) — Op­ćinska knjižnica poziva na preda­vanje Martina Jordanića „Škola nekad“ u okviru »Austrija čita;

sa­stajališće knjižnica«;

četvrtak, 15. XI. (15.00) u općinskoj knjižnici.