Primarne oznake

Datum:

13/10/2018 - 19:30

EBERAVA (13. oktobar) — Kulturni forum južno Gradišće poziva na otvaranje izložbe Geor­ga Vinokića „La vie en rose“;

laudacija Johanna Tomek, otvara na­čelnik Johann Weber;

muzički okvir Vlado Blum i Erich Sammer, subota, 13. X. (19.30);

izlož­ba je otvorena do 10. novembra.