Primarne oznake

Datum:

30/09/2018 - 09:00

KLIMPUH (30. septembar) — Prilikom 100. rodjendana utemelitelja Tamburice Klimpuh, prof. Ferija Sučića Tamburica Klimpuh će oblikovati sv. mašu u farskoj crikvi Klimpuh;

nedilju 30. IX. (9.00); na programu su i jačke pjesmice Ferija Sučića.

Po maši je spominjanje na Ferija Sučića i otkrivanje spomenploče na Crikvenom trgu (poklonila je općina);

potom agapa.