Primarne oznake

Datum:

08/09/2018 - 11:00

KOLJNOF (8. septembar) — Samouprava (općina) Koljnofa poziva na „Trgadbeni festival“;

subotu dopodne ćedu kod crikve otkriti kip sv. Roka, otpodne je trgadbena povorka kroz selo, navečer slijedi folklorni program i bal s grupami Corvinus i What’s UpCi;

su­botu, 8. IX. (11.00, 15.00, 18.30 i 20.00) u šatoru na Petöfijevom trgu.