Primarne oznake

Datum:

01/09/2018 - 19:00

ŽELJEZNO (1. oktobar) — Hrvatsko kulturno dru­štvo poziva na prezentaciju nove školske knjige »Povijest Gradiš­ćanskih Hrvatov«;

muzički okvir Basbaritenori;

pandiljak, 1. X. (19.00) u Orf-u, Buchgrabenweg.