Primarne oznake

Datum:

24/08/2018 - 18:30

Hrvatsko shodišće u Celju 24,. 25. i 26. augusta

petak, 24. VIII. shodišće poči­nje u 18.30 sa sv. mašom (bišku­p­ski vikar p. Štefan Vukić);

subotu, 25. VIII. sv. mašu u 10.00 (farnik Franjo Borenić, m­uzička pratnja Tamburica Pan­drof); križni put u 14.30 (farnik David Grandić); večernja maša u 19.00 i ophod sa svićami (biškup Egidije Živković, muzička pratnja Tamburica Cogrštof);

nedilju, 26. VIII. rana sv. ma­ša u 7.00, a velika u 10.00 (biškup otoka Hvara, Petar Palić, a muzički oblikovati ćedu ju Nar­darski jačkari i tamburaško društ­vo Mura) pri vičernji u 14.00 će­du vjerniki iz Cogrštofa predati kip »Putujuće Celjanske Marije« hodočasnikom iz Narde.