Primarne oznake

Datum:

21/07/2018 - 19:00

Ljetna fešta „Društva za polipšavanje sela“

Datum: 
sub, 21/07/2018 - 19:00

LONGITOJ (21. juli) — Ljetna fešta Društva za polipšavanje sela, muzika: Manuel Eberhardt;

su­botu, 21. VII. (19.00), u društvenom štaglju.