Primarne oznake

Datum:

15/07/2018 - 10:15

NOVO SELO (15. juli) — Zbor Nova na­da (Detroit, SAD) jači pri sv. maši;

nedilju, 15. VII. (10.15) u farskoj crikvi.