Primarne oznake

Datum:

13/06/2018 - 20:00

BEČ (13. juni) — »Cen­tar.razgovor« s Mar­tinom Ivančićem, predsjednikom Hkdc-a i potpredsjednikom hr­vat­skoga Narodnosn­o­ga vijeća pri Saveznom kancelar­stvu;

razgovor pelja Petar Tyran;

srijeda, 13. VI. (20.00) u Hrvat­skom cen­tru, Schwindgasse 14.