Primarne oznake

Datum:

03/06/2018 - 16:00

KUGA — Mladi folklor od sjevera do juga

Datum: 
ned, 03/06/2018 - 16:00

VELIKI BORIŠTOF —  nedilja, 3. 6. (16.00) Mladi folklor od sjevera do juga:

školarice i školari iz hrvatskih sel Gradišća prezentiraju hrva­tski folklor (tance i jačke);

mladomu folklornomu narašćaju se pruža mogućnost nastupa na profesionalnoj pozornici i me­djusobno upo­znavanje u ugod­noj atmosferi;

sudjeluju:

Ml­a­di tamburaši Uzlop, Folklorna grupa Dvojezične sridnje škole Veliki Borištof, Tamburaši OŠ i čuvarnice »Mihovila Nakovića« Koljnof, FD Stalnost Čajta narašćajna grupa;

moderira: Kor­nelia Berlaković.