Primarne oznake

Datum:

20/05/2018 - 15:00

ŽELJEZNO (20. maj) — Stru­čno peljanje kroz izložbu »Ošt­rim perom«;

nazoči ćedu biti karikaturisti Petar Palković, Geronimo i Michael Pammesberger kao i ku­rator izložbe Günther Unger;

Du­hovsku nedilja, 20. V. (15.00) u  Zemaljskoj galeriji.