Primarne oznake

Datum:

17/05/2018 - 19:00

ŽELJEZNO (17. maj) — Izlo­ž­ba Petra Palkovića u Zemaljskoj galeriji s naslovom »Oštrim pe­rom«.

Uz Palkovića izlažu i karika­turisti Geronimo (Gerald Koller), Robert Szinovatz i Michael Pammesberger;

vernisaža četvrtak 17. V. (19.00);

izložba je otvorena do 2. IX. u Zemaljskoj galeriji.