Primarne oznake

Datum:

06/05/2018 - 10:00

Hrvatsko shodišće Majki Božjoj u Juru

Datum: 
ned, 06/05/2018 - 10:00

JURA (6. maj) — Peljač jursk­o­ga shodišća p. Anijan Marko Mo­gyorósi u ime Jurske biškupije po­ziva na hrvatsko shodišće „Suze točećoj Divici Mariji“;

glavni celebrant sv. maše će biti željezan­ski biškup dr. Egidije Živković, mašu će glazbeno oblikovati zbor Pax et bonum u kom će oko 150 jačkarov zastupati brojna gradiš­ćankohrvatska sela;

otpodnevnu Marijansku pobožnost (14.00)  će peljati Marko Mogyorósi.