Primarne oznake

Datum:

05/05/2018 - 14:30

Čitanje s glumcem Gegijem Kustrićem

Datum: 
sub, 05/05/2018 - 14:30

NOVO SELO (5. maj) — Hrvatsko kulturno društvo poziva na čitanje s glumcem Gegijem Kustrićem, muzički ok­vir ćedu Pelikani i dičji tancoši Hatskoga kola;

subotu, 5. V. (14.30) u seoskoj dvorani.