Primarne oznake

Datum:

21/04/2018 - 10:00 do 13:00

»Jezična hiža« u Hrvat­skom centru

Datum: 
sub, 21/04/2018 - 10:00 do 13:00

BEČ (subotom) — »Jezična hiža« (otvoreno 10.00-13.00); upoznajte i doživite svoj jezik, ćutite ga, veselite mu se; skupa kroz igru (na)učiti, aktivirati, koristiti i proširiti bogat­stvo hrvatskoga jezika! (za pred­školsku i školsku dicu); u Hrvat­skom centru, Schwindgasse 14.