Primarne oznake

Datum:

10/02/2018 - 09:00

Mesopusni ophod u Frakanavi

Datum: 
sub, 10/02/2018 - 09:00

FRAKANAVA (10. februar) — Mesopusni ophod;

jutro je klalo (sautonc) s jetri, a u 14.00 ophod mesopusnih djedov kroz selo, po­tom zabava s muzikom;

na meso­pusnu subotu, 10. II. (od 9.00) u
Miloradićevoj dvorani.