Primarne oznake

Datum:

11/08/2017 - 20:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Tamburica uz oganj u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću;

točnje informacije tel. 02682/66500

— Petak, 30. juni Hajdenjaki; Do­l­nja Pulja, rastok Matija (20.00)
— Petak, 7. juli Graničari Frakanava, športsko igrališće (20.00)
— Petak, 14. juli Zelenjaki; Veliki Borištof, rastok Roženić (20.00)
— Petak, 14. juli Koprive; G. Pulja, Günserstüberl (19.00)
— Petak, 21. juli Tamburica Fra­kanava; Mali Borištof, krčma Ja­nić-Tkauc (20.00)
— Četvrtak, 27. juli Harmonija; Mj­e­novo, krčma Deutsch (20.00)
Petak, 11. august Brezovci; Fi­lež, krčma Divoš-Karall (20.00)
— Petak, 1. septembar Harmoni­ja; Šuševo, šport. igrališće (20.00)

Ulaznina: dobrovoljni dari.