Primarne oznake

Datum:

20/11/2016 - 15:00

Zajačimo si i prezentacija Kalendara 2017

Datum: 
ned, 20/11/2016 - 15:00

DOLNJA PULJA (20. nove­m­bar) — Zajačimo si i prezentacija Kalendara 2017;

 

nedilju, 20. XI. (15.00) u krčmi „Cafe Bettina“.