Primarne oznake

Datum:

26/02/2016 - 19:30

VELIKI BORIŠTOF — Petak, 26. 2. (19.30) čitanje na hrvatskom: 5. Literarni krug »Mudrosti pun ormar«

 

(Monika Trimmel-Roženić, Ivan Rot­ter i Karolj Palković čitaju dje­la npr. Fridrika Bintingera, Ignaca Horvata, Franje Rottera, Dobriše Cesarića),

 

mode­ra­cija Franjo Bauer.