Primarne oznake

Datum:

05/06/2015 - 20:00

VELIKI BORIŠTOF — Hrvat­ska kazališna gr­u­pa Veliki Boriš­tof poziva na šalan ig­ro­kaz »Ma­čkinji jezik« (Miguel Mihura) u prijevodu Mate Palatina (adap­ta­­cija Ivan Rončević & Marin Berlaković) i režiji Ivana Rončevića u krčmu Derdak
 

- četvrtak, 4. 6. (18.00)
- petak, 5. 6. (20.00)