Primarne oznake

Datum:

18/04/2015 - 18:00

UZLOP (18. april) — Prvo Ta­m­buraško shodišće »Putujućoj Ce­ljanskoj Mariji«;

 

subotu, 18. IV. (18.00) sv. maša u crikvi i procesija, potom zabava (20.00) u farskom domu.