Primarne oznake

Datum:

15/11/2013 - 20:00

VELIKI BORIŠTOF (15. novembar) — Vlado Blum i Hanes Lasaković sviraju u okviru »Šare jeseni«, petak, 15. XI. (20.00) u krčmi Kuzmić.